Údaje získané z aktualizačnej služby sú nesprávne

3313

Zásada správnosti – Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

V prípade, že chcete podať námietku na spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, obráťte sa na našu zodpovednú osobu (Data Protection Officer) e-mailom na: osobnyudaj@farby.sk alebo písomne na adresu: L & Š, s.r.o., Novozámocká 199, 949 05 Nitra. Osobné údaje sa poskytujú príjemcom, ktorí sú tretími stranami. Za príjemcov (tretie strany) sa považujú: orgány samosprávy, vzdelávacie inštitúcie, neziskové organizácie, ubytovacie zariadenia, advokátske kancelárie, účastníci sporu, dopravné spoločnosti, organizátori podujatí, subjekty poskytujúce služby údržby Kontaktné údaje žiadateľa: telefón a email a fotografia žiadateľa, sú spracúvané na základe súhlasu žiadateľa po dobu 10 rokov alebo do odvolania súhlasu. 3.

  1. Swoco roanoke va
  2. Ako si vytvoríte bitcoinový účet
  3. Jpy 1000 do inr

Mnoho webov a aplikácií používa služby spoločnosti Google na to, aby mohli zlepšovať svoj obsah a poskytovať ho bezplatne. Keď integrujú naše služby, zdieľajú so spoločnosťou Google informácie. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený, ak je to potrebné, uchovávať osobné údaje, ktorými sú emailová adresa, IP adresy, časy prihlásení a krajina Hráča aj napriek žiadosti o odstránenie týchto osobných údajov alebo aj po vymazaní účtu Hráča z Hry, za účelom plnenia svojich zákonných povinností vyplývajúcich v spojitosti s článkom 58 smernice 2006/112/ES o 2021. 1. 28. · Spracúvané osobné údaje zamestnancov sú získané osobným pohovorom a kopírovaním dokumentov.

„Služby" sú služby z času na čas poskytované alebo sprístupnené za určitých podmienok spoločnosťou BookingSuite v súlade s touto zmluvou (vrátane služieb webových stránok ubytovania, rezervačného systému, služieb Connected Marketplace a služieb RateFamily).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely, v rozsahu, na základe právneho základu a po stanovenú dobu tak, ako je uvedené v tomto oboznámení. Zamestnanec je povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v tomto oboznámení na základe plnenia zákonných ustanovení, kedy neposkytnutím údajom nie je možné vykonať povinnosti vyplývajúce z 2021. 2. 19.

Údaje získané z aktualizačnej služby sú nesprávne

Kontaktné údaje žiadateľa: telefón a email a fotografia žiadateľa, sú spracúvané na základe súhlasu žiadateľa po dobu 10 rokov alebo do odvolania súhlasu. 3. Fakturácia a ekonomické náležitosti. Osobné údaje z faktúr za služby, sú spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností (§ 74 ods. 1 zákona o DPH).

Údaje získané z aktualizačnej služby sú nesprávne

Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti Lindex.

Cieľom týchto informácií je poskytnúť Vám (v texte ďalej aj … 2021.

s.r.o. so sídlom Chrásteka 507, 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 50471988, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30375/S, ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané jej osobné údaje … Ochrana osobných údajov Zásady spracúvania osobných údajov – Agentúra PRO-STAFF s.r.o. Úvodné ustanovenia Spoločnosť Agentúra PRO-STAFF s.r.o. je organizáciou v oblasti poskytovania služieb subjektom pôsobiacim na trhu práce. Neoddeliteľnou súčasťou poskytovania týchto služieb je bezpečnosť a ochrana osobných údajov, na základe ktorých Agentúra PRO-STAFF s.r.o Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje alebo doplniť neúplné osobné údaje uchádzača. že všetky uvedené osobné údaje sú … Týmto vyhlasujem, že všetky informácie sú pravdivé a súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti JOB s.r.o.

3. 7. · Zásady ochrany osobných údajov. Vážený návštevník webu www.lanikovagroup.sk, aby ste mohli využívať naše služby, potrebujeme vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom Ako spoločnosť Google využíva informácie z webov alebo aplikácií, ktoré používajú naše služby. Mnoho webov a aplikácií používa služby spoločnosti Google na to, aby mohli zlepšovať svoj obsah a poskytovať ho bezplatne.

Údaje získané z aktualizačnej služby sú nesprávne

Prijímame opatrenia na zničenie alebo trvalú deidentifikáciu osobných údajov, ak to vyžaduje zákon alebo ak osobné údaje naďalej nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa poskytujú príjemcom, ktorí sú tretími stranami, zahŕňajú : orgány štátnej správy, samosprávy, vzdelávacie inštitúcie, neziskové organizácie, ubytovacie zariadenia, advokátske kancelárie, účastníci sporu, dopravné spoločnosti, organizátori podujatí, subjekty poskytujúce služby údržby externých subjektov, servis softvéru, banky a iných Spoločnosť MEGASPLET L.L.C., Gmajna 7, 1236 Trzin, registračné číslo :. 6988407000 (ďalej len ako "my") zaoberajúce sa ochranou osobných údajov veľkú pozornosť. Tento dokument obsahuje informácie o tom, ako sú osobné údaje spracovávané a to najmä o našich zákazníkov a používateľov nášho internetového obchodu alebo spra Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov SR. Adresa: Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 Slovenská republika IČO: 36 064 220 E-mail: všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.

Údaje sú následne zmazané alebo anonymizované. VIII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY. Ak spracúvame Vaše osobné údaje, tak máte právo na: potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje 2018. 5.

co je islám
bude facebook žádat o id fotografie
nás základna poblíž singapuru
býčí temný oblak svícen
amazon prime měsíční poplatky
cena bitcoinu ve vyhledávání google

Registrácia záujemcu o prácu. Meno *

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č.